TVIP priedėlio instrukcija

TVIP Priedėlio naudojimosi instrukcija

TVIP priedėlių komplektacijos

TV priedėlis TVIP-705

tvip-705-tv-priedelis.jpg

tvip-705-tv-priedelio-jungtys.jpg

 1. Išjungimo/įjungimo mygtukas
 2. Pulto statusas
 3. Išjungimo/įjungimo statusas
 4. IR daviklis
 5. "MicroSD" kortelės vieta
 6. USB jungtis
 7. USB jungtis
 8. IR jungtis
 9. AV adapterio jungtis
 10. HDMI jungtis
 11. Internetinio kabelio jungtis
 12. Maitinimo laido jungtis

TVIP 705 priedėlio komplektacija

tvip-705-priedelio-komplektacija.jpg

 1. Priedėlis
 2. Valdymo pultas
 3. HDMI kabelis
 4. Elementai (baterijos)
 5. Maitinimo laidas
 6. Dėžutė

TVIP 705 priedėlio valdymo pultas

tv_priedelio_TVIP_705_valdymo_pultelis.jpg

TV priedėlis TVIP-605

001-tv-priedelis-tvip-605.jpg

TVIP 605 priedėlio komplektacija

000-tv-priedelis-tvip-605.jpg

 1. Priedėlis
 2. Nuotolinio valdymo pultas (toliau bluetooth pultas)
 3. AV adapteris
 4. HDMI kabelis

TV priedėlis TVIP-410/412

001-tv-priedelis-tvip-410-412.jpg

TVIP-410/412 priedėlio komplektacija

000-tv-priedelis-tvip-410-412.jpg

 1. Priedėlis
 2. Nuotolinio valdymo pultas (toliau pultas)
 3. HDMI kabelis
 4. AV adapteris
 5. IR jutiklis
 6. Maitinimo blokas
 7. Maitinimo bloko kabelis

Priedėlio pultas

008-tv-priedelio-pulterlis.jpg

 1. Priedėlio įjungimas/išjungimas
 2. Programuojamieji televizoriaus pulto mygtukai
 3. Nustatymai
 4. Sistemos informacija
 5. Paieška
 6. Meniu
 7. Atsukimo funkcijos
 8. Spalvotųjų mygtukų blokas
  • Žalias – įjungia subtitrus
  • Geltonas – įjungia kitą garso kalbą
  • Mėlynas – keičia vaizdo kraštinių santykį (16:9, 4:3)
 9. Pagrindinis meniu
 10. Grįžti į prieš tai buvusį kanalą/ Grįžti vienu
 11. žingsniu atgal
 12. Krypties mygtukai (į viršų, į apačią/ į kairę, į dešinę). OK patvirtina pasirinkimą arba atidaro kanalų sąrašą
 13. Kanalo informacija
 14. Elektroninis Programų Gidas
 15. VOL – Garso reguliavimas
 16. CH – Kanalų perjungimas
 17. Žymeklis
 18. Garso išjungimas/įjungimas
 19. Skaičių mygtukai
 20. Grįžti į prieš tai buvusį kanalą
 21. Ištrynimas

Programuojamieji pulto mygtukai

TVIP Priedėlio nuotolinio valdymo pulto suprogramavimas televizoriaus valdymui. Suprogramavę mygtukus galėsite valdyti priedėlį ir televizorių vienu pultu.

 1. Paspausti ir palaikyti mygtuką 3 sekundes kol ryškiai užsidegs lemputė
 2. Paspausti mygtuką
 3. Laikyti mygtuką kol pradės mirksėti
 4. Laikyti televizoriaus pultą priešais priedėlio pultą
 5. Paspausti išjungimo mygtuką ant televizoriaus pulto
 6. Mygtukas sumirksi
 7. Paspausti mygtuką

Taip pat galima suprogramuoti dar tris mygtukus

Priedėlio pajungimas

Priedėlio pajungimas prie interneto per maršrutizatorių/skirstytuvą

 1. Vieną internetinio kabelio galą įjungti į priedėlio internetinį lizdą
  • internetinis kabelis.
  • TVIP priedėlis (internetinis lizdas)
 2. Antrąjį internetinio kabelio galą pajungti į maršrutizatorių arba į skirstytuvą
  • Internetinis kabelis
  • Maršrutizatorius
  • Skirstytuvas

Priedėlio pajungimas prie televizoriaus

Priedėlis pajungiamas per HDMI arba per AV adapterį, priklausomai nuo televizoriaus.

Jeigu yra galimybė, visuomet naudokite HDMI jungtį. Ši skaitmeninė sąsaja garantuoja aukščiausią vaizdo kokybę. Jokiu būdu neprijunginėkite ir neatjunginėkite HDMI, AV, IR ir interneto laidų esant įjungtam priedėlio maitinimui. Taip elgdamiesi galite sugadinti priedėlį.

Pajungimas per HDMI kabelį

Vieną HDMI kabelio galą įjungti į priedėlio jungtį pažymėtą HDMI

Kitą HDMI kabelio galą įjungti į televizorių

Paspausti televizoriaus pulto šaltinio mygtuką (televizoriaus pulte gali atitikti SOURCE, INPUT, TV/AV, TV–IN, mygtukus)

Pasirinkus teisingą HDMI šaltinį, priedėlis pradės rodyti

Pajungimas per AV adapterį

Jeigu televizorius neturi HDMI jungties, jungti per AV adapterį

Priklausomai nuo televizoriaus pajungti per kompozitinį kabelį arba kompozitinio kabelio SCART adapterį

Įjungti AV adapterį į priedėlio jungtį, pažymėtą AV

Kitą AV adapterio galą sujungti su kompozitiniu kabeliu arba SCART adapteriu ir įjungti į televizorių

Paspausti televizoriaus pulto šaltinio mygtuką (Televizoriaus pulte gali atitikti SOURCE, INPUT, TV/AV, TV–IN, mygtukus)

Pasirinkus teisingą šaltinį, priedėlis pradės rodyti.

Meniu

Paspaudus mygtuką atsidaro pagrindinis meniu

Nustatymai. Galima pakeisti kalbą, meniu išvaizdą (skaidrumą, animacijas ir t.t. techninius parametrus (pvz., tinklo prisijungimą )

Dažniausiai naudojamos priedėlio funkcijos

Atsukimo funkcija

Kanalai su atsukimo funkcijos galimybe yra pavaizduoti [A] raide. Ši funkcija suteikia galimybę žiūrėti, sustabdyti ir atsukti mėgstamą laidą arba filmą netgi jeigu ją praleidote tiesioginio eterio metu. Surasti praleistą laidą/atsukti galima paspaudus ir pasirinkus iš sąrašo norimą laidą, pagal laiką arba naudojantis atsukimo funkcijos mygtukais

Mėgstamų kanalų sąrašas

Norint susikurti mėgstamų kanalų sąrašą:

Atsiradusioje lentelėje mygtuko OK pagalba uždėti varnelę pirmoje eilutėje „mėgstamieji“ Kanalas bus pažymėtas balta Širdute ir bus įtrauktas į mėgstamų kanalų sąrašą.

Norint pasirinkti mėgstamų kanalų sąrašą:

 1. Paspausti OK mygtuką
 2. Spausti mygtuką į kairę ir pasirinkti kategoriją „mėgstami “ patvirtinti pasirinkimą OK mygtuku

Kanalų blokavimas

Norint užblokuoti kanalą:

 1. Paspausti mygtuką OK
 2. Paspausti mygtuką
 3. Atsiradusioje lentelėje mygtuku OK uždėti varnelę antroje eilutėje „Juodasis sąrašas“

Kanalų išdėstymas

 1. Paspausti mygtuką OK
 2. Paspausti mygtuką
 3. Išsirinkti norimą išdėstymą (pagal kanalo numerį arba abėcėlę)

Kalbos keitimas

 1. Paspausti mygtuką
 2. Subtitrai (šią funkciją turi ne visi kanalai)

Dažniausiai užduodami klausimai ir techninė pagalba

Ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo“

Jei ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo“, patikrinti ar veikia internetas (pvz. atidaryti kompiuterio internetinę naršyklę): A. Jeigu interneto ryšio nėra, kreiptis į savo interneto tiekėją B. Jeigu interneto ryšys yra ir priedėlis pajungtas prie maršrutizatoriaus:

 1. Perkrauti maršrutizatorių (ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, palaukti 30 sekundžių, įjungti maitinimo bloką atgal į elektros lizdą)
 2. Perkrauti priedėlį (ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, palaukti 30 sekundžių, įjungti maitinimo bloką atgal į elektros lizdą).
 3. Priedėliui įsijungus, įranga bus perkrauta Nepašalinus problemos, skambinti į techninį skyrių.

Programinės įrangos atnaujinimai

Programinė įranga atsinaujina automatiškai, be naudotojo priežiūros. Jeigu atsiranda atnaujinimas, priedėlis pats įsijungia, atsinaujina, ir jeigu buvo išjungtas, vėl išsijungia.

Ekrane rodomas užrašas „silpnas arba nėra signalo“

 1. Patikrinti, ar priedėlio maitinimo bloko kabelis įjungtas į elektros lizdą.
 2. Patikrinti ar priedėlis įjungtas (dega mėlyna lemputė priedėlyje)
 3. Patikrinti ar HDMI kabelis/AV adapteris su kompozitiniu kabeliu sujungti teisingai
 4. Televizoriaus pulte paspausti šaltinio mygtuką ir pasirinkti teisingą šaltinį.
 5. Nepašalinus problemos skambinti į techninį skyrių.

Sistema prašo įvesti apsaugos kodą

Apsaugos kodas – tai jūsų sutarties numeris. Pirmą karta įjungus įrangą reikės įvesti kodą 5005. Toliau turi veikti sutarties numeris.

Neveikia pultelis

 1. Jeigu neveikia joks mygtukas ir neužsidega raudonas įjungimo mygtukas, pabandykite pasikeisti baterijas.
 2. Jeigu pultas TVIP mc, gali būti, kad jį reikia perprogramuoti. Paspauskite vienu metu nustatymų ir grįžimo i buvusį kanalą mygtukus (žr. psl.3 – Priedelio pultas) ir palaikykite, kol nustos mirksėti išjungimo mygtukas ( apie 3 sekundes). Bandome perjungti kanalą. Jei nepavyksta, perprogramavimo procedūrą reikia pakartoti (iki 4 kartų).
 3. Kitais atvejais kreipkitės į techninį skyrių.