Daiktų internetas (IoT)

Mobilus ryšys daiktams - signalizacijų, išmaniųjų skaitiklių, saugos kamerų, įvairių valdiklių, jutiklių ir kitos išmaniosios įrangos prijungimui prie interneto.

  • Duomenų apsikeitimui internetu.
  • Informacijos stebėjimui, kaupimui (telemetrija).
  • Valdymui skambučiais, SMS pranešimais, internetu.
  • Balso, SMS ar kitų užprogramuotų pranešimų (alarm) gavimui.
Daiktų internetas (IoT)
Naujiena

Mobilus ryšys daiktams

9.90€ 2.90€ per mėn.
wifi

Interneto greitis
iki 256 Kbps

activity

Daiktų stebėjimui

sliders

Daiktų valdymui

siren

Pavojaus signalams

Kas yra daiktų internetas?

Daiktų internetas (ang. IoT - Internet of Things) - tai fizinius įrenginius jungiantis tinklas, kuriame daiktai gali komunikuoti ir keistis duomenimis tarpusavyje internetu. Šiuose įrenginiuose būna įmontuoti arba prie jų prijungti įvairūs jutikliai, relės, pavaros ir kita technika. Per duomenų perdavimo sąsają jie gali dalintis, keistis informacija internetu ir vykdyti komandas.

Daiktų interneto tikslas yra sukurti efektyvų fizinio pasaulio apjungimą su skaitmeniniu leidžiant išmaniems daiktams komunikuoti tarpusavyje ir atlikti užprogramuotus veiksmus.

Mobilus daiktų internetas

Ne visuomet yra galimybė išmaniuosius daiktus prijungti prie laidinio (ar WiFi) interneto. Yra vietų, kur interneto tinklas pasiekiamas tik per mobilaus ryšio operatorių GSM stotis. Atokiai sumontuotų saugos sistemų, stebėjimo kamerų ar apskaitos prietaisų jungtimi gali būti mobilus daiktų internetas. Mobilus ryšys ypač aktualus, kuomet išmanioji įranga sumontuota į judančius daiktus, pavyzdžiui - transportą (logistikoje, žemės ūkyje ir kt.).

Telemetrija

Telemetrija - tai nuotoliniu būdu gaunami ir perduodami matavimo, stebėjimo ar kitokie duomenys iš nutolusių objektų. Telemetrija leidžia stebėti bei valdyti objektus ar procesus, esančius toli nuo vietos, kurioje yra stebėjimo ir kontrolės įranga. Telemetrijos pavyzdys - meteorologinių duomenų stebėjimas ir kaupimas iš nutolusių meteorologinių stočių. Nuolatiniam telemetrinių duomenų perdavimui gali būti naudojamas mobilaus interneto ryšys.