Nuolaida už išankstinį mokėjimą

Pasirašyk terminuotą paslaugų teikimo sutartį ir sumažink savo išlaidas iki 15 %

  • Sumokėjęs už metus į priekį gausi 5 % nuolaidą abonentiniam mokesčiui.
  • Sumokėjęs už du metus į priekį gausi 10 % nuolaidą abonentiniam mokesčiui.
  • Sumokėjęs už tris metus į priekį gausi 15 % nuolaidą abonentiniam mokesčiui.

Norėdami gauti išankstinę sąskaitą su nuolaida, praneškite info@fastlink.lt arba +370 5 248 4449.